تاثیر مثبت تخم مرغ بر عملکرد مغز

تاثیر مثبت تخم مرغ بر عملکرد مغز

به گفته خدمات اطلاع رسانی انگلستان در مورد تخم مرغ (British Egg Information Service) مطالعه ای که در ماه دسامبر 2016 در مجله آمریکایی Clinical Nutrition به چاپ رسیده است نشان می دهد که مصرف متعادل تخم مرغ تاثیرات مفیدی بر بعضی از قسمت های عملکرد شناختی مغز دارد.
این مطالعه بر روی ارتباط کلسترول و تخم مرغ با بروز بیماری زوال عقل و آلزایمر و همچنین تاثیر آن بر عملکرد شناختی در میانسالی و پیری کار کرده است و بر روی افرادی از شرق فنلاند انجام شده است.
2497 مرد که زوال عقلی نداشتند و سن آن ها بین 42 تا 60 سال بود از میانه دهه 1980 در این پژوهش مورد آزمایش قرار گرفتند. آزمایش های پایه ای که انجام شد نشان داد که آپولیپوپروتئین E (Apo-E) در 1259 مرد وجود داشته است که عامل مهم خطر زوال عقلی است. آزمایش های عملکرد شناختی و رژیم غذایی مصرفی نیز برای پی بردن به بیماری های زوال عقلی و آلزایمر صورت گرفت.
این آزمایش و پیگیری های مربوط به آن دو دهه به طول انجامید و 337 مرد مبتلا به زوال عقل و 266 مرد مبتلا به آلزایمر شناسایی شدند. نه کلسترول و نه تخم مرغ مصرفی ارتباطی با خطر بروز زوال عقل یا آلزامیر نداشتند. کلسترول یا تخم مرغ مصرفی در مردهای دارای فنوتیپ Apo-E4 تاثیری نداشت.
علاوه بر این در آزمایش های عصب شناختی مشخص شد که تخم مرغ مصرفی با عملکرد بهتر لوب فرونتال و عملکرد اجرایی بهتر مغز ارتباط داشته است.
منبع:i.t.p