محصولات

تخم مرغ تازه بسته بندی

تخم مرغ تازه پس از تائیدیه کنترل کیفی، توسط ماشین سورتیگ وزن و پس از پرینت شدن در بسته های گوناگون، جدید و شکیل روانه بازار میشود.

بسته های 6 عددی

شانه های 15 و 30 عددی