ثبات قیمت تخم‌مرغ در ماه‌های آینده

ثبات قیمت تخم‌مرغ در ماه‌های آینده

مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار گفت: ماهانه 15 هزار تن تخم‌مرغ مازاد بر مصرف تولید می‌شود و قیمت هر شانه تخم‌مرغ در بازار مصرف حدود 8000 تا 9000 تومان است که با توجه به بالاتر بودن عرضه از تقاضا این محصول بدون افزایش قیمت در ماه رمضانتامین می‌شود.

هدایت اصغری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از تولید بالغ بر 80 هزار تن تخم‌مرغ در ماه خبر داد و اظهار کرد: این در حالی است که میزان مصرف تخم‌مرغ کمتر از 70 هزار تن است.

وی افزود: این میزان باید در چرخه صادرات قرار گیرد یا به صورت ذخیره چرخشی تامین شود تا قیمت تمام شده برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی داشته باشد و بتوانند فراوانی تولید را در طول سال به طور مساوی حفظ کنند.

اصغری با اشاره به صادرات تخم‌مرغ گفت: صادرات این محصول معنادار نیست؛ به طوری که کمتر از سه – چهار هزار تن در ماه تخم‌مرغ صادر می‌شود در حالی که باید میزان صادرات این محصول 10 هزار تن در ماه باشد.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار راهکار خود را برای رفع این مشکل تامین اعتبار از سوی دولت عنوان و اظهار کرد:‌ دولت باید با تامین اعتبار موجب رونق صادرات شود؛ به طوری که بتوان در ماه حدود 10 هزار تن تخم‌مرغ را به کشورهای مختلف صادر کرد و حدود 10 هزار تن را در ذخیره چرخشی قرار داد.

اصغری با اشاره به اهمیت ذخیره چرخشی اظهار کرد:‌ این موضوع در مرحله اول به نفع تولیدکنندگان و در مرحله بعدی به نفع مصرف‌کنندگان است به همین دلیل باید به این امر توجه بیشتری شود.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار میزان تولید تخم‌مرغ در سال گذشته را بیش از 950 هزار تن و میزان صادراتش را حدود 50 هزار تن عنوان و پیش‌بینی کرد: تولید امسال 980 هزار تن باشد که اگر دولت حمایت‌های صادراتی از این بخش داشته باشد می‌توان 150 هزار تن صادرات نیز برای این محصول درنظر گرفت.

وی قیمت تخم‌مرغ را به صورت عمده در مرغداری کیلویی 3600 تا 3800 تومان اعلام کرد و افزود: هر شانه تخم‌مرغ در بازار مصرف حدود 8000 تا 9000 تومان است.

اصغری علت این اختلاف قیمت را نبود شبکه‌های بازار یا عرضه مستقیم محصول از سوی تولیدکننده عنوان و اظهار کرد: دولت باید شبکه‌هایی را به منظور عرضه مستقیم تخم‌مرغ در بازار مصرف ایجاد کند.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار افزود: دولت باید در جهت تنظیم بازار تخم‌مرغ به شکل واقعی از ابتدا تا پایان به بخش خصوصی واگذار کند چرا که تنها از این طریق می‌توان قیمت تخم‌مرغ را به شکل معقول هدایت کرد.

وی ادامه داد: اگر دولت تنظیم بازار را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد می‌توان سیکل معیوب که در شش ماه اول سال باعث تحمیل ضرر به مرغدار و در شش ماه دوم به علت افزایش قیمت موجب تحمیل ضرر به مصرف‌کننده است را کنترل و تنظیم کرد.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذر راهکار خود را برای رفع این مشکل مساعدت دولت در ارائه تسهیلات عنوان و افزود: دولت باید با ارائه تسهیلات در یکی - دو سال اول، تولیدکنندگان را حمایت کند و می‌توان گفت که طی این برنامه تولیدکنندگان پس از گذشته دو سال به خودکفایی کامل می‌رسند.

اصغری درباره تامین محصول در ماه رمضان گفت: میزان تولید تخم‌مرغ بسیار خوب است؛ به طوری که می‌توان گفت افزایش تقاضا در این ماه موجب
/نگرانی نخواهد شد.
ایسنا